2012. február 29., szerda

Mátraverebély–Szentkút készül a Hit évére

 A nemzeti kegyhely gazdag programkínálattal várja idén is a zarándokokat. Az újdonságok közül Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató a Ferences Sajtóközpont kérésére kiemelte a jubiláns házasok megáldását pünkösdhétfőn, az óvódások, az özvegyek, a motorosok és az új katolikus iskolák tanárainak és növendékeinek zarándoklatait, valamint a Boldog II. János Pál-zarándoklatot, amikor a hívek tisztelegnek a lengyel pápa ereklyéje előtt.
A nagymisék előtti katekézis sorozat az idei esztendőben a Hit évének előkészületeihez kapcsolódik, és a zsinati tanítás közérthető módon való ismertetését tűzte ki célul.
A nagymise mindig 11 órakor, a katekézis pedig a jelzett napokon 10.15-kor kezdődik. A kegyhelyet gondozó ferencesek az év minden napján szeretettel várják a zarándokokat.

Az alábbiakban közöljük az idei búcsúsnaptárt.
Március 17., szombat: Ferences jubilánsok hálaadása (Magyar Gergely ofm)
Április 1., virágvasárnap: Szentmise ünnepélyes bevonulással
Április 5–8., nagycsütörtök–húsvétvasárnap: a szent három nap liturgiája
Május 13., vasárnap: Zarándoklat Boldog II. János Pál tiszteletére (Papp Tihamér ofm)
Május 26–28., szombat–hétfő: Pünkösd (vasárnap: Alberto Bottari de Casrello pápai nuncius, hétfőn: Kiss-Rigó László püspökjubiláns házaspárok megáldása). Pünkösdvasárnapi katekézis: Az ökumenizmusról és a nem keresztény vallásokról (Várnai Jakab ofm), pünkösdhétfőn: Az egyház missziós tevékenységéről (Filó Kristóf kanonok)
Június 2., szombat: Óvodások zarándoklata (Zatykó László ofm)
Június 15., péntek: Jézus Szíve-búcsú – a Mária Út egyházközségeinek zarándoklata (Székely János püspök)
Június 16., szombat: Szent Antal-búcsú – cigányzarándoklat (Székely János püspök)
Június 29., péntek: Az apostolfejedelmek ünnepe – a Katolikus Szeretetszolgálat zarándoklata (Seregély István érsek)
Július 1., vasárnap: Sarlós Boldogasszony – együtt járók, jegyesek, fiatal házasok és gyermeket várók zarándoklata (Bíró László püspök)
Katekézis: A keresztény nevelésről (Frész Timóteus ofm)
Július 15., vasárnap: Kármel-hegyi Boldogasszony – tisztelegés Boldog Zdenka Schelingová keresztes nővér ereklyéi előtt (Halkó József pozsonyi segédpüspök)
Július 21., szombat: A Szeretetláng mozgalom zarándoklata (Varga Lajos püspök)
Július 29., vasárnap: Szent Anna-búcsú – nagyszülők megáldása (Palánki Ferenc püspök) Katekézis: A kinyilatkoztatásról (Keresztes Szilárd püspök)
Augusztus 2., csütörtök: Porciunkula-búcsú – betegek, szociális otthonban lakók zarándoklata (Udvardy György püspök)
Augusztus 4., szombat: Az Isteni Irgalmasság mozgalom országos zarándoklata (Damian Andrzej Muskus ofm, krakkói segédpüspök)
Augusztus 11–12., szombat–vasárnap: Nagyboldogasszony (szombaton: Ternyák Csaba érsek, vasárnap: Erdő Péter bíboros) Katekézis szombaton: A tömegtájékoztatásról (Török Csaba, az MKPK tévéreferense)
Augusztus 15., szerda: Nagyboldogasszony (prédikál Keresztes Szilárd püspök)
Augusztus 15–20.: Ferences Ifjúsági Zarándoklat Esztergomból Szentkútra
Augusztus 20., hétfő: Szent István király (Beer Miklós püspök)
Augusztus 26., vasárnap: Motorosok zarándoklata (P. Bátor Botond osppe)
Szeptember 8-9., szombat–vasárnap: Kisboldogasszony (szombaton: Bosák Nándor püspök, vasárnap: Márfi Gyula érsek) Katekézis szombaton: A szent liturgiáról (Barsi Balázs ofm) Katekézis vasárnap: Az egyház a mai világban (Kránitz Mihály teológiai tanár)
Szeptember 15., szombat: Katolikus iskolák zarándoklata (Veres András püspök) a szentmise 15 órakor kezdődik.
Szeptember 16., vasárnap: Fájdalmas Anya-búcsú – gyermeküket, házastársukat elvesztettek zarándoklata (Orosz Lóránt OFM)
Szeptember 29., szombat: Püspöki szentmise régi római rítusban (Varga Lajos püspök)
Szeptember 29–30.: Egyetemisták zarándoklata (Pákozdi István egyetemi lelkész) Katekézis vasárnap: A világban élő hívek áhítatgyakorlatai a zsinat tanítása alapján (Mohay Tamás néprajzkutató)
Október 3., szerda: Assisi Szent Ferenc-búcsú
Október 7., vasárnap: Magyarok nagyasszonya (Jakubinyi György érsek) Katekézis: A szerzetesi életről (Varga Kapisztrán ofm)


Szerdahelyi Csongor
Ferences Sajtóközpont

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése