2011. november 28., hétfő

Marchia Szent Jakab (1394-1476)

Marchia tartomány Monteprandone helységében született, keresztneve Domonkos volt. Perugiában jogi és orvosi tanulmányokat végzett, majd 1415-ben belépett a Ferenc-rendbe. Ott a Jakab nevet kapta. Az Assisi melletti Carceri*-ben végezte a novíciátust, majd Firenzében tanult teológiát. 1422-tõl élete végéig legfontosabb feladata az igehirdetés volt. Az elsõ években Toszkána, Umbria és Marchia tartományban, késõbb Kelet- és Közép-Európában mûködött. Sokszor prédikált a szabadban, mert a templomok nem tudták befogadni a nagyszámú hallgatóságot. Küzdött Itáliában a fraticellik* ellen, s Európa több országában a különbözõ eretnekségek (valdiak, husziták) ellen. Igen szigorú böjtöt tartott évtizedeken át, úgyannyira, hogy Szent Bernardin kérte, mérsékelje szigorát. Sok bûnöst és tévhitût vezetett vissza Istenhez, az igaz hitre. A pápák megbízásából háromszor járt Magyarországon. Barátjának, Kapisztrán Szent Jánosnak mûvét folytatta mint a törökök elleni harc hirdetõje. Szegeden is mûködött, itt egy ideig gvárdián volt. Sokat fáradozott rendje szigorúbb irányának, az obszerváns mozgalomnak felvirágoztatásán. Egy idõben a pápa legátussá nevezte ki az összes eretnekségek megtérítésére. Felajánlották neki a milánói érseki széket. Azt mondta: „Nem kívánok a földön egyebet, minthogy szegény ferencesként vezekeljek és mindvégig vezeklést prédikáljak.” S nem fogadta el az érsekséget. Nápolyban halt meg 1476. nov. 28-án. A nép már életében szentnek tartotta, de hivatalos szentté avatása késõbb, 1726-ban történt.

Marchiai Szent Jakab tanítása Isten igéjéről: „Ó, Istennek drága és szentséges szava! Te világosítod meg a hívõk szívét; te üdíted fel az éhezõket; te vigasztalod meg a megtörteket; te termékenyíted meg minden jóval a lelkeket és minden erénnyel virágzóvá teszed õket. Te ragadod ki az ördög torkából a lelkeket, a gonoszokat igazzá teszed és a földieseket mennyeiekké formálod.”

Imádság:
Istenünk, te Szent Jakabot az Evangélium kiváló hirdetõjévé tetted a lelkek javára és a bûnösök megtérítésére, hogy õket a bûnök éjszakájából az erények fénylõ ösvényére vezessed. Közbenjárására fordíts el minket minden bûntõl, és add meg nekünk az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése