2012. július 9., hétfő

MAGYARORSZÁG FELAJÁNLÁSA A LEGSZENTEBB SZÍVNEK

Imádandó Megváltó, ki szentséges Szívedet az egész emberiség számára mindenkor feltárva tartod, ki irgalmasságod számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához és esdve kérjünk, terjeszd ki hatalmas oltalmadat küzdő és szenvedő Hazánk fölé! Hárítsd el róla haragodat és büntetésed súlyos csapásait! Védelmezd egész országunkat, amely magát teljesen szent Szívednek ajánlja fel. Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenekké tesznek bennünket. Áldd meg bűnbánó és hűségre térő népedet, tartsd távol a kor szelleme által fenyegető veszélyektől és szenteld meg. Erősítsd szívünkben szent hitedet, amelyhez atyáink oly hűen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy hazának gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útjain. Erősítsd szívünkben a jámborságot, erényességet és állhatatosságot. Add mindnyájunknak a békét, amelyet a világ nem adhat, a te szent békédet. Ámen. 
(Az 1896-os ezredévi ünnepségen imádkozta Vaszary hercegprímás)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése