2011. december 18., vasárnap

Hogy igazi karácsonyod legyen


Harang csendül, ének zendül ilyenkor karácsony táján, hogy mindenkit hazahívjon a családba, talán inkább önmagába. Sokszor kihagyjuk a szívünket, és nem érünk el sem önmagunkhoz, sem testvéreinkhez. Hiányzunk a kará­csonyi családi közös­ség­ből, é­des szüleink, gyer­mekeink mellől, bár tes­tileg talán oda­eről­tet­jük ma­­gunkat, aján­dé­kot is adunk – amit rettenetes te­­herként – tü­le­ked­ve vá­sá­­ro­lunk, megfoszt­va ma­gunkat mindig kevés pénzünk­től.
Karácsony küszöbén el­mél­­ked­jünk arról, vajon kik nem méltóak odaállni a betlehemi jászol Jézusa mellé?
1. Júdás, a júdások biztos, hogy nem. Mindig ott setten­kedett Jézus mellett. Megfigyelte, aztán beárulta. Őt és közösségét meglopta. Tolvaj volt – írja róla az Írás. A legszentebb pillanatokat gúny tárgyává tette. Ha lett volna sajtó, világgá kürtölte volna, hogy „kár szent dolgokra költeni azt az olajat, amit a bűnbánó asszony Jézus lábára öntött; el kellett volna adni. Minek a Jézusnak a pénz?” Mennyi ilyen áruló Júdás van azóta is. „Isten dolgaira, szent, nemes célokra, szegény nyugdíjasoknak, éhező millióknak minek adni? Villákat kell építeni, fegyvereket kell gyártani – az jövedelmez. Háború kell, hadd pusztuljanak a milliók, a proletárok, a rabszolgává alacsonyítottak.” Istenem, ha megértenék a tékozló, önző vezetők, államférfiak és milliomosok a betlehemi kisbaba üzenetét... Mert a nagyon mélyre süllyedt Júdás oda orcátlankodott a legszentebb vacsorakor is Jézus mellé. Betelt a pohár. Menj, távozz – mondta neki a Mester, – ne­ked itt nincs helyed. Aki csak az anyagi és politikai hasznot lesi a szent helyeken, a családban, az Egyházban, a nem­zet szentélyeiben, az távozzon. Ne rontsa el az ünnepet.
2. Ámítja önmagát és másokat, aki odaáll a karácsonyfa alá, de nem akar tudni az ünnep főhőséről, akiért és aki miatt van a karácsony. Ezért nyilatkoznak azután roppant idétlenül az ünnepről, mondván: jó alkalom ez az ünnep nagy evésre-ivásra, beigli és jó borok fogyasztására. A karácsony nem az ő ünnepük. Nekik nincs Jézus-élményük és Isten-igényük.
3. Nem valók a karácsonyfa alá azok az úgynevezett átlagkeresztények sem, akik ugyan templomba eljárnak, még böjtölnek is, nem válnak el, gyermekeiket egyházi iskolába járatják, néha gyónnak, áldoznak. Mindezzel kereszténységük ki is merül. Katolikus és keresztény voltukat nem azon mérik, hogy mélyebben szeretnek, kitartóbban tűrnek, vagy hogy a másikkal szemben igaz­ságosak-e. És sokan mégis odaállnak farizeusi, hazug lelkülettel, ott imát nem mon­da­nak, ugyanúgy tart­ják a ha­ra­got, ideges­ked­nek, és más­nap foly­tat­ják hajmeresztő üz­le­ti vál­lal­kozásaikat, leg­ke­vés­bé sem figyelve a szegények­re, a tiszta beszédre.
4. Nem tudnak beillesz­ked­ni szent karácsony me­leg, családi közösségébe azok az apák és férjek, akiknek nem élő a hi­tük, és alig vannak otthon. Egy 15 éves tanítványom mondta: „Lajos atya! Apa alig van otthon. Még nem láttam imádkozni.” Súlyos ítélet ez. Nem csodálom, hogy oly sok az ateista, hiszen nem éreztetheti meg velük senki más az atyaság fönséges élményét.
5. Nagyon sokat kell tanulniuk az édesanyáknak is a karácsonyi Szűz Anyától, ha ott akarnak állni a betlehemi jászol mellett. Aki nem fárad el mosolyogni, aki nemes női lélekkel tűr ezer szeszélyt, aki tiszta, szép lelkével napsugárként ragyog övéi előtt, megszenteli a szent éjszakát és övéi lelkét.
No, de nincs ám elveszve semmi! Oda, a szent istállóba és a karácsonyfák alá belépni: mindenki alkalmassá teheti magát. A hitetlen, a bűnös, a bármilyen párthoz tartozó – csak olyan lelkületű legyen, amilyenről az angyalok énekeltek akkor éjjel: békesség a jó akaratú embereknek. Csak a gonosz, az ártani tudó és akaró, a hideg számítással hazudni és csalni, meg lopni tudó van nehéz helyzetben. De őértük is meghalt a kis Istálló-gyermek. Van esélyük. A rabló-gyilkos jobb latornak is volt, és nem hiába.
Hatalmas szeretet ömlik el ám a világon onnan felülről. Ahol sok a bűn, ott túlárad a kegyelem. Mi, keresztény ősök magyar unokái ne tusakodjunk a kegyelem ellen. De szép is lenne - legyen is! - nagylelkű megbékélés egy­mással. 

Márai Sándor Mennyből az angyal című versének néhány sorával fejezem be karácsonyi gondolataimat:
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor:
a gyermek, a szamár, a pásztor.
Az álomban a jászol mellett,
ha az élet elevent ellett.
A csodát most is ők vigyázzák,
leheletükkel állnak strázsát.
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
mondd meg nekik,
mennyből az angyal.
Kerényi Lajos atya
forrás:szécsényi harangok - 2001 


2 megjegyzés: