2012. január 20., péntek

"S lám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam."

St. Mary's templom, Godmanchesterben az egyik ólomüvegablakának ábrázolásai

 Sámuel I. könyve 1. fejezetéből:Hanna imája

 9Hanna azonban, amikor a lakoma véget ért a teremben, fölállt és az Úr elé járult. Éli, a pap, egy széken ült az Úr szentélyének egyik kapufélfájánál. 10(Hanna) elkeseredettségében az Úrhoz könyörgött, és nagyon sírt. 11Fogadalmat tett, és így szólt: "Seregek Ura, ha tekintetbe veszed szolgálód nyomorúságát és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgálódról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem, olló ne érje fejét." 12Így imádkozott az Úr előtt. Éli közben figyelte a száját. 13Hanna ugyanis csöndben imádkozott, csak ajkai mozogtak, hangja nem hallatszott. Emiatt Éli részegnek vélte, 14ezért így szólt hozzá Éli: "Meddig akarsz még itt maradni ilyen részegen? Igyekezz kijózanodni!" 15De Hanna ezt válaszolta: "Nem, uram! Szerencsétlen asszony vagyok, sem bort, sem mámorító italt nem ittam, csak a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. 16Ne tartsd szolgálódat semmirekellőnek! Mert nagy bánatomban és szomorúságomban imádkoztam ilyen sokáig." 17Éli így felelt rá: "Menj békével! Izrael Istene teljesíti kérésedet, amelyet elé terjesztettél." 18Erre azt mondta: "Bárcsak tetszésre találna szolgálód szemedben." Aztán az asszony elment útjára, evett, és az arca nem volt többé olyan, mint azelőtt.
A fenti üvegablakon ezt láthatjuk:  25Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament Élihez. Megszólította: 26"Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. 27Ezért a fiúért imádkoztam. S lám, az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. 28Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak." És ott leborultak az Úr előtt.

Jézus bemutatása a templomban
 
 Teljes üvegablak: A felső kép Jézus megkeresztelkedése a Jordánnál. A bal alsó kettő üvegtábla Hanna megtartja ígéretét. A jobb alsó kettő üvegtábla Jézus bemutatása a templomban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése