2012. január 14., szombat

"ha olyan betege van, aki hittanra járt valameddig, sokkal könnyebb nála a gyógyulást elérni. Ami mutatja, milyen hatást tud kiváltani a hit."

1917. május 13-án a portugáliai Fatimában három szegény, írástudatlan pásztorgyerek elõtt megjelent a Szûzanya, hogy kinyilatkoztassa elõttük Isten végtelen kegyelmét és bölcsességét. Féléven keresztül minden hónap ugyanezen napján megismétlõdött ez a csodás jelenés. Ma Fatima az egyik legismertebb zarándokhely a világon a katolikusok számára. Az elsõ fatimai jelenés napján pedig szerte a földön szentmisét és körmenetet tartanak a hívek. A vörösvári plébániatemplomban 2003 május 13-án dr. Paskai László bíboros, volt esztergomi érsek celebrálta a misét és mondott szentbeszédet. A fatimai szentmise és körmenet után elbeszélgetett az egyházközség elöljáróival, és még arra is szakított idõt, hogy újságunk számára interjút adjon.
– Mi az üzenete a ma embere – hívõk és nem hívõk – számára a fatimai jelenéseknek?
– Szentbeszédében nagyon szép szavakat mondott a két kisebbik gyermekrõl, akik testvérek voltak, és korán meghaltak. A gyermekek mindig közel álltak Jézushoz is. Talán van ennek egy olyan üzenete, hogy a gyermekek könnyebben eljutnak a hithez, mint egy felnõtt ember, aki még soha nem találkozott ezzel az érzéssel.
– Említette, hogy Fatima Lourdes után a második legnagyobb kegyhely a világon. Mi a szerepe ezeknek a kegyhelyeknek a katolikus egyház, illetve a hívek számára?
– Úgy gondolom, hogy ez nemcsak a hívõ emberek hitét erõsíti, hanem a közösséghez tartozás érzését is.
– A fatimai jelenések során elhangzott három titok is. Mennyire ismertek ezek a hívõk körében?
– A fatimai jelenések – amikor minden hónap 13. napján megjelent a három pásztorgyerek elõtt a Szûzanya – a tudomány határain kívül esnek: a csoda fogalomkörébe tartoznak. Mennyire erõsítik ma a csodák a vallásos hitet?

Fogarasy Attila

forrás: http://www.pilisvorosvar.hu/vorosvariujsag/2003/majus/9.htm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése