2014. május 8., csütörtök

Ferences Szegénygondozó Nővérek felhívása

Közösségünk nevében szeretettel hívunk mindenkit a Jótékonysági estre. 
Aki teheti, kérjük terjessze azok felé is, akiket mi nem érünk el! 
Teljen meg a színházterem! Kezdődjék a műsor!
2014. május 23. péntek


2014. május 5., hétfő

Imádság a hivatás felismeréséért

Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra:
 • a kor lehetőségeiben és követelményeiben
 • a nép és az egyház szükségében
 • a jóakaratú emberek tanácsában
 • képességeinkben, amelyeket tőled kaptunk,
 • valamint szívünk hajlamaiban.
Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből fölismerjem az én feladatomat! Hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem:
 • ha akarod, a család közösségében,
 • ha akarod, lemondva a családi élet melegéről,
 • ha úgy akarod a lelkek vezetésével,
 • ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával.
Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy számomra az Út, a Világosság! Uram, te tudsz mindent! Te előre látsz mindent. Vezess engem a helyes úton! Mutasd meg akaratodat! Adj erőt, bátorságot, hogy tántoríthatatlanul kövessem azt!

"az élők édesanyja"

   A szentatya imája Szűz Máriához


  Mária,
  az új világ hajnala,

  terád bízzuk az élet ügyét:
  tekints le, ó Anyánké,
  a gyermekek sokaságára,
  akiket nem engednek megszületni;
  a szegényekre, akiknek az élet túl nehéz lett;
  azokra az emberekre,
  akik embertelen erőszak áldozatává lesznek;
  Az öregekre és a betegekre,
  akiket közönyből vagy hamis részvétből megölnek.
  Tedd, hogy akik hisznek Fiadban,
  szilárdan és szeretettel merjék hirdetni
  korunk emberének
  az ÉLET EVANGÉLIUMÁT.
  És eszközöld ki számunkra a kegyelmet,
  hogy az életet mindig ajándékként fogadjuk;
  az örömöt, hogy egész létünkkel
  az életet tiszteljük és ünnepeljük;
  a bátorságot, hogy tanúságot tegyen róla,
  s hogy minden jóakaratú emberrel összefogva
  építsük az igazság és szeretet kultúráját,
  s így dicsérjük és dicsőítsük Istent,
  a Teremtőt, aki szereti az életet.
Forrás: Az Evangélium Vitae enciklika záró sorai

Öröm

Kalkuttai Teréz anya: Öröm


Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk.
Isten szereti az örvendező imádságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.

A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek;
hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba,
de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben,
s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.

Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk,
és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük.

Engem vajon merre hív az Isten?


Itt az idő, hogy az 1%-ról mindenki döntsön!

Ha még van lehetőség, kérjük válassz minket!
Így azokat tudjuk támogatni, akik számítanak ránk!
Köszönjük jóságát!
Kérjük az 1% befizetésével támogassa céljainkat!

2014. május 1., csütörtök

XXIII. János pápa imádsága

Mennyei Atyám!

Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő.
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban.
Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által.
 Ámen.