2011. augusztus 8., hétfő

Felhívás


Ferences Szegénygondozó Nővérek
Általános Főnöksége

2500 Esztergom, Kossuth utca 50.

Telefon: 06-33-311-977
Tisztelt Hölgyem/ Uram!


A Ferences Szegénygondozó Nővérek Szerzetesközössége kezdetektől fogva a perifériára szorult, elszegényedett, elmagányosodott, súlyos beteg és kiszolgáltatott emberekért fáradozik. Tevékenységünkkel szeretnénk őket emberi méltóságukban megerősíteni, reményüket visszaadni és szeretetünkkel, kezünket feléjük nyújtva, társuk lenni.
A Nógrád megyei Szécsényben 1994 óta működik a nővéreink által létrehozott Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége, ahová befogadjuk a testi-lelki betegségekkel küzdő rászorulókat. A 12 fős otthonunk családias légköre és összetartó közösségi volta miatt már a kezdetektől szűknek bizonyult. Főleg azokat fogadjuk be, akik minimális jövedelemmel rendelkeznek, és nincs, akikre számíthatnának. Az otthonban folyó színvonalas szakmai munkát Nógrád megye közgyűlése is elismerte és Salkaházi Sára díjjal jutalmazta. Egyre több ember szeretne a Betánia falai között lelki megnyugvást találni. A várakozó lista évről évre hosszabbodik.
Most lehetőségünk nyílik egy nagyon lelakott, rossz állapotú ingatlanból egy 30 fős otthont kialakítani. A felújítás költségei meghaladják a mi anyagi lehetőségeinket, mert ennek becsült összege 100 millió Forint. Nagyon nagy szükségünk lenne arra a segítségre, amit már oly sokszor megtapasztaltunk.
Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten, támogassa a bővülő Betánia létrejöttét. Támogatását a Betegek Megsegítéséért Alapítványon keresztül juttathatja el hozzánk. Melynek Számlaszám: 11741062-20025782. Az Alapítványra küldött adományokról az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást tudunk kiállítani. Ehhez kérjük, átutalásánál adja meg pontos adatait: nevét, címét, adószámát. Adókedvezményre a 1997. évi (CLVI. törvény) ad lehetőséget.

   Honlapunkon (www.szegenygondozo.ofm.hu) az építkezés menetét a következőkben nyomon követheti, valamint megtekintheti Szécsényben a előzetes telefonos egyeztetést követően személyesen. Telefonszám: 06-32-370-639

   Kérjük Önöket, hogy lehetőségeikhez és erejükhöz mérten támogassák a fent említett nemes célú tervek megvalósítását.

   Köszönjük az Önök nagylelkű bizalmát, hálaadó imáinkba foglaljuk Önöket!


Szécsény, 2011. augusztus 9.


        Hajós M. Ágnes                                                        Takács M. Klarissza
       intézményvezető                                                          általános főnöknő


2011. augusztus 4., csütörtök

Látomás

Vincente Crducho : Assisi Szent Ferenc előtt, a bűnbeesés fájának lombjai között megjelenik 
Mária és gyermeke

Sillye Jenő: Jézus anyja, Mária c. oratóriumát előadja a Iosephinum Kollégium énekkara Solymáron