2015. február 2., hétfő

Erősítsd meg kegyelmeiddel a megszentelt életúton járókat...


Istenünk, kérünk, éleszd fel sok nagylelkű férfiban és nőben a papi és szerzetesi hivatás (megszentelt élethivatás) kegyelmét, hogy minél többen fáradozzanak szent Igéd terjesztésében és Irgalmas Szereteted továbbadásán, hogy Országod épüljön és eljusson Igéd a föld végső határáig. Áldd meg a családokat, hogy a szülők gyermekeiket a megszentelt életre nyitottan neveljék, és ne hátráltassák hivatásuk alakulásában. Erősítsd meg kegyelmeiddel a megszentelt életúton járókat, hogy erős lélekkel és nagy szeretettel végezzék szőlődben munkájukat, és hálatelt szívvel forduljanak Feléd megkapott hivatásuk kegyelméért. Amen


Ráduly Béla
ferences szerzets