2013. augusztus 18., vasárnap

hozzád könyörgünk mindazokért, akiket....

 Mindenható Istenünk,  hozzád  könyörgünk mindazokért,  akiket  bántás  ért emberi  méltóságukban,   s   akiknek  jogait   lábbal   tiporták.   Hozzád fohászkodunk  a  nagyon  sokszor   megalázott  és  mellőzött  nőkért,   és beismerjük a hallgatólagos  egyetértés különböző formáit,  melyek által  a keresztények is  vétkessé  váltak.  Istenünk, könyörgünk  hozzád,  hogy  a Krisztus Testének egységét megbontó és  a testvéri szeretetet sértő  bűnök beismerése egyengesse az utat  az összes keresztények kiengesztelődése  és egysége felé. Ámen.
    Boldog II. János Pál pápa

a bűnök bocsánatára omlik....   Ha bárhol is  kiomlik Krisztus  Vére, a  bűnök bocsánatára  omlik, én,  ki annyit vétkeztem, épp én kell,     hogy  gyakran Őt vegyem! Oly szükségem  van gyakorta erre az orvosságra. E Kenyérről mondatott: Mind, ki Tőled távolra megy, az elvész! Ha távol tartod Tőle magadat, te is majd el fogsz veszni. Az elveszőket önhanyagságuk veszti el!
   Szent Ambrus