2012. február 1., szerda

Testvérek bizony gyakran indítottak el embereket az Istenhez való közeledés útján

Szent Ferenc elsősorban a munkát írta elő testvéreinek
A középkorban kialakult szerzetesrendeket, köztük a ferenceseket kolduló rendekként szokták emlegetni, s a ferenceseknél a koldulás valóban sokáig élő gyakorlat volt. Ezzel kapcsolatosan érdemes azt látni, hogy Szent Ferenc nem írta sehol elő a koldulást a testvérek számára, habár ő maga adta meg ennek a lehetőségét, amikor a Végrendeletében azt írja: „És én két kezemmel dolgoztam, és akarok tovább dolgozni. És határozottan kívánom, hogy a többi testvér is dolgozzon, ahogy a tisztesség megkívánja. Akik nem tudnak dolgozni, tanuljanak meg; nem kapzsiságból, nem a munkabér megszerzéséért, hanem a példaadás kedvéért és a henyélés elkerülése végett. És ha munkánkért nem adnák meg a bért, akkor járuljunk az Úr asztalához, vagyis ajtóról ajtóra járva kéregessünk alamizsnát.” Tehát elsősorban a munkát írja elő, s ha az ezért kapott bér nem elég a megélhetéshez, akkor lehet az „Úr asztalához”, azaz a kolduláshoz folyamodni. A ferences koldulás „történetében” azt is érdemes észrevenni, hogy ez az evangelizációnak egy nagy lehetősége volt: az a ferences testvér, aki egy településen portáról portára körbejárt, sokszor olyan emberekkel is kapcsolatba került, akik az egyházzal másféle köteléket nem ápoltak, s ezek az egyszerű testvérek bizony gyakran indítottak el embereket az Istenhez való közeledés útján. Tehát miközben a ferences testvér anyagiakat (egy tojást, egy kupa lisztet stb.) koldult, lehet, hogy sokkal nagyobb lelki jóval ajándékozta meg azt, akitől ő kért. (Orbán Szabolcs OFM)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése