2012. február 13., hétfő

Csíksomlyó, február 19-én 11. 30-kor (a nagymise után) kezdődő előadásának címe: A szülők feladata az egyház tanításában.

A csíksomlyói kegytemplomban tartott Ferences Óra elnevezésű előadássorozat februári rendezvényének meghívottja ft. Szénégető István marosvásárhelyi plébános, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága családmunkacsoportjának papi referense lesz. 2012. február 19-én 11. 30-kor (a nagymise után) kezdődő előadásának címe: A szülők feladata az egyház tanításában.
Ft. Szénégető István 1972-ben született Sepsiszentgyörgyön. 1998-ban szentelték pappá Gyulafehérváron, 2002 szeptembere óta Marosvásárhelyen él. Papi hitvallásában így fogalmaz: „Életem értelmét a papság szentségében kapott küldetésben, az emberek szolgálatában találtam meg a katolikus egyházban. Hiszem, hogy életünk több, mint a születés és a halál közé ékelt néhány esztendő, hogy vágyaink, lelkünk túlmutat e világon, és hogy a sokféle fájdalom ellenére sok jót tehetünk ebben a világban. Példaképem Jézus Krisztus, aki az embert tartotta a legdrágább kincsnek, nem a törvény betűjét, a szokásokat. És példaképem Szent Pál apostol, aki közösségek felépítésére tette fel életét.” Azt tartja feladatának, hogy ott legyen Isten családjában, testvérként a testvérek között, de – mint fogalmaz – „az Atya példájára, atyaként, papként dolgozni is azért, hogy az létrejöjjön, fennálljon és boldogítson.”
Célja Jézus Krisztus nagy családjának felépítése, a család- és a családias egyház létének támogatása. Munkájával hozzá szeretne járulni egy házaspárokból, családokból, papokból, szerzetesekből és szerzetesnővérekből, özvegyekből, különleges körülmények között élőkből álló lelki építmény megvalósulásához, egy olyan lelki ház építéséhez, amely „mindenkinek igaz szeretettel bélelt otthont nyújt”.
Ft. Szénégető István 2012. február 19-én 11. 30-kor (a nagymise után) a csíksomlyói kegytemplomban kezdődő előadásában a családon belüli nevelés kérdésével foglalkozik. Az egyház erre vonatkozó tanítása néhány részletének bemutatásán túl az előadó főként a családpasztoráció során szerzett tapasztalatait szeretné megosztani a hallgatósággal. Az előadás többek között vázolni fogja a nevelés hármas tagolását is: Ölelj át! Tegyél le! Eressz el! A Familiaris Consortio szellemében mutat utat: „Nevelői feladatuknál fogva gyermekeik számára a szülők az élet tanúságtételével az Evangélium első hirdetői. Ha ezen túlmenően együtt imádkoznak a gyermekekkel, velük együtt olvassák Isten igéjét, és arra indítják őket, hogy a hitoktatás révén közelebbi kapcsolatba kerüljenek az Egyházzal és az Eucharisztiával, még inkább szülővé válnak, azaz nem csupán testi életük nemzői lesznek, hanem annak az életnek forrásai is, amely Krisztus Keresztjéből és Feltámadásából a Szentlélek megújító szeretete révén árasztja el őket.”
(A Ferences Óra márciusi meghívottja a budapesti Komáromi Mária hittanár, világi ferences, hatgyermekes édesanya lesz, aki Családi Életre Nevelés tanácsadó, a budapesti Sapientia Családpedagógiai Intézet egyik alapító tagja és mentora, a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet tantárgygondozója és egyik tantervírója.)

Borsodi L. László
ferences sajtóreferens

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése