2012. február 8., szerda

Szerelmesek miséje február 14-én

Február 14-én, Szent Bálint vértanú ünnepén - aki többek között az ifjú házasok, jegyesek és a szerelmesek védőszentje - az esti 6-os szentmisét (Országúti Ferences templom - 1024 Budapest, Margit körút 23.) a szerelmesekért ajánljuk fel. Erre az alkalomra, melyen a párok ünnepi áldásban részesülnek, szeretettel várunk minden együtt járó, jegyes- és házaspárt, akik szeretnék szerelmüket komolyan venni, és azt megújítani, kérve Szent Bálint közbenjárását életükre.

Szent Bálint (Valentinus) emlékére neve napján, február 14-én világszerte megajándékozzák szeretteiket az emberek.Valentin kultusza a III. századra vezethetõ vissza.Claudius császár a keresztényüldözések idején egy Valentinus nevezetû áldozópapot elfogatott, aki papi és emberbaráti kötelességének teljesítésében valamennyi paptársánál buzgóbbnak mutatkozott. A császár hízelgõ próbálkozására Valentinus olyan mély meggyõzõdéssel és ékesszólással kezdte fejtegetni a keresztény vallás igazságát, hogy Claudius elgondolkozott ezen. Nem akart rögtön dönteni, így került Valentinus egy Asterus nevû fõtiszt õrzése alá. A fõtiszt felfigyelt imájára, és felszólította, hogy mutassa meg rajta Krisztus hatalmát, õ pedig imáival meggyógyított egy lányt, aminek hatására a tiszt egész háza népével együtt megkeresztelkedett. Amikor a császár a történtekrõl értesült, az egész gyülekezetet halálra ítélte. Valentinust 270. február 14- én kivégezték. Gelasius pápa 496-ban rendelte el, hogy Szent Valentin napját február 14-én ünnepeljék. Magyarországon 1990-ben éledt fel e nap megünneplése. Elékezzük Szent Valentinus áldozópapra, és ezen a napon gondoljunk arra is: tökéletes alkalom, hogy kimutassuk megbecsülésünket a másik ember iránt.
Nátrán Józsefné

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése