2012. február 9., csütörtök

"A szeretetnek egy magas foka, ha valaki lemond a szerelemről, családról (tisztaság), hogy Istent és minden embertársát még jobban tudja szolgálni. "

Amellett, hogy minden szerzetesrendnek van egy sajátsága, vannak közös vonásaik is. - a. Osztatlan teljességgel akarják odaadni magukat Istennek, - b. s ezt Jézus útmutatásának megfelelően testvéri közösségben valósítják meg. (vö. Mt 18,20; Jn 17,23).

a.) Az Istennek való teljes átadás vágyától hajtva élik az evangéliumi tanácsokat: a szegénységet, a tisztaságot és engedelmességet. - Lemondanak a földi kötöttségekről: a vagyonról, az ösztönös vágyakról és önző akaratukról, hogy egyedül Isten szeretete töltse be őket.
b.) Az evangéliumi tanácsok vállalásának másik gyökere az emberszeretet.
I.) Aki szeret, az megosztja mindenét (szegénység).
II.) A szeretetnek egy magas foka, ha valaki lemond a szerelemről, családról (tisztaság), hogy Istent és minden embertársát még jobban tudja szolgálni.
III.) Szeretetből fakad az engedelmesség is: az elöljáró és a szentháromságos egység iránti szeretetből. (vö. 23 rész)
Ez a kettős szeretet teszi lehetővé, hogy kialakuljon a krisztusi közösség.

A szegénységre, tisztaságra és engedelmességre Jézus általános értelemben minden keresztényt meghív...

a) Figyelmeztet, hogy ne ragaszkodjunk a vagyonhoz, hanem Isten és a felebarát szeretete legyen első helyen életünkben.
b) Meghív, hogy legyünk tiszták; Krisztus törvényei szerint viszonyuljunk másnemű embertársainkhoz, és ne akarjuk birtokolni, kizsákmányolni testünket. (vö. 50. rész 3.).
c) Meghív, hogy tudjunk lemondani akaratunkról mások, illetve a közösség egységének kedvéért.


De egyesek sajátos meghívást kapnak: a) Hogy legyenek lélekben és valóságban is szegények, mint Krisztus. Így hagyatkozzanak teljesen a Gondviselésre (Mt. 6,25) és tanúskodjanak arról, hogy kincsük a mennyben van. b) Hogy “a mennyek országáért” (Mt 19,12) mondjanak le a szép házas- és családi életről, és egyedül Isten szerelme töltse be szívüket. - Így tanúsítsák a világnak, hogy Isten él és szeret, s hogy így váljanak szabaddá embertársaik szolgálatára. - c) Hogy Krisztus példáját követve adják oda Istennek akaratukat a teljes engedelmességben (Jn 4,34; Mt 20,28). - Így legyenek képesek megvalósítani azt az egységet, amelyre Jézus vágyott, (Jn 17,20-23) s amely nem jöhetne létre, ha mindenki a maga feje szerint akarna cselekedni.

forrás: Dr. Tomka Ferenc: Találkozás a Kereszténységgel

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése