2011. december 27., kedd

"Boldog II. János Pált elsősorban a családok védőszentjeként tisztelik"....

Szent István vértanú napján, december 26-án zsúfolásig megtelt Mátraverebély-Szentkút temploma. A nemzeti kegyhelyen az ünnepi szentmisét Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius celebrálta.

Az érsek szentbeszédében Isten látható valóságát hangsúlyozta, amely az Apostolok Cselekedeteiben Szent István vértanúságakor különös hangsúlyt kap. Ugyanennek a láthatóságnak a középpontba állítása késztette Assisi Szent Ferencet a betlehemi jászol elkészítésére a grecciói barlangban – mondta a nuncius –, hiszen a szent így akarta megmutatni, hogy Isten emberi szeretettel szerethető, körülvehető, mintegy „ránk szorul”, amire „gyermekléte” is utal. Szent Ferenc a betlehemállítással olyan maradandó művet hozott létre az egyházban, amely ma is meghatározza templomaink karácsonyi miliőjét. Az apostoli nuncius utalt a Szűzanya szerepére is, aki anyaként Fia köré gyűjti össze az egyházat, és szólt a kegyhely templomának basilica minor titulusáról is: ez olyan benső kötelék, amely a zarándokhelyet látogatókat összekapcsolja a Szentatyával.

A szentmise után a pápai követ a Krakkóból érkezett Boldog II. János Pál-ereklyével áldotta meg az elé járuló családokat és Wojtyla pápa tisztelőit. A családok nagy közbenjárójának ezzel az áldó gesztusával zárult a Család éve a nemzeti kegyhelyen.
A lengyel pápa ereklyéjét Stanislaw Dziwisz bíboros, a korábbi pápa személyi titkára adományozta Szentkútnak. Krakkó érseke olyan szövetdarabot küldött, amely II. János Pál vérével van átitatva. „Nemzeti kegyhelyünk mostantól közvetlen találkozási pontot tud biztosítani II. János Pál pápa szellemiségével – mondta Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató a Ferences Sajtóközpontnak –, hiszen az ereklyék arra emlékeztetnek bennünket, hogy Isten természetfölötti szeretete az érinthető, hús-vér valóságban, vagyis a történelem természetes idejében valósul meg a szentek által.”
Az ereklye nyilvános tiszteletére mostantól a szerzetesek világnapján (február 2.), a fatimai búcsún (május 13.), a gyermekre várók zarándoklatán (július 1.), valamint az Isteni Irgalmasság Mozgalom zarándoklatán lesz lehetőség, mondta a kegyhelyigazgató.
A világegyházban Boldog II. János Pált elsősorban a családok védőszentjeként tisztelik, és elsősorban azok a családok kérik közbenjárását, akiknél a gyermekáldás nehézségbe ütközik. Szentkútra is sok olyan házaspár zarándokol, akik hasonló problémával küzdenek. Mostantól ezek a családok a szentkúti ferencesektől kérhetik, hogy az ereklyével személyes áldásban részesülhessenek, kiesdve a Szűzanya és Boldog II. János Pál pápa közbenjárását.


Fotó: Kakuk Erika

forrás: Szerdahelyi Csongor Ferences Sajtóközpont

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése