2012. március 11., vasárnap

Mit csinál egy novícius egész nap...?

ferences szerzetesek

Életünk átfogó megismeréséhez két szempontot kell figyelembe venni: milyen tevékenységet folytatunk és közben milyen lelki hatások érnek minket, mi történik bennünk. A hangsúly ez utóbbin van! Tetteimben, programjaimban meg tudom-e találni a lényeget, fölismerem-e az Isten jelenlétét, hívását?! Minden nap lényegesen több, mint feladatok és cselekedetek egymásutánja, igazi mélységét az Istennel való találkozás adja: Mi történik bennem, azaz mire hív ma az Atya, milyen titkokat tár fel előttem? Munkáimban, imáimban és a kikapcsolódásban át tudom-e élni istengyermek­sé­ge­met?
Mit csinál egy novícius egész nap? Tevékenységeiben ezt a mélységet keresi.
Napi cselekedeteink három területre irányulnak: imádság, munka és kikapcsolódás.
Szent Benedek szavaival: „Az ima adja a szerzetes léte­zé­sének tulajdonképpeni létjogosultságát.” Az ima olyan forrás, amely erőt ad, végigkísér az egész napon, és benne láthatóvá válik, hogy cselekedeteimben hasonlóvá tudtam-e válni Krisztushoz, aki "kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel" (Fil 2,7), és mindenben az Atya akaratát teljesítette. A zsolozsmázás adja az ívét napjainknak, folyamatossá teszi az istendicséretet, állandó párbeszédet biztosít a Teremtő és teremtménye között. A reggel bemutatott szentmise misztériumát terjeszti ki a nap különböző óráira. A zsoltárokban új dimenziók nyílnak meg, melyekben az Úr örök dicsőségét szemléli az imádkozó és az Isten alázatát, aki lehajol az emberhez. A zsolozsmázás és a szentmise mellett az egyéni imádságnak is megvan a maga ideje. Az estékben lehetőség nyílik arra, hogy a Szentségimádásban az egész napom Jézus elé vigyem, és elgondolkodjam azon, hogy miként volt jelen az események alakulásában, tetteimben. A lelki élet elmélyítésére minden novícius megtalálja azt a "többletet", amit még szükségesnek érez (pl. rózsafüzér, keresztút, lelki olvasmányok stb.).
A második nagyobb terület a fizikai és szellemi munkáé. A délelőtti órák a tanítás ideje, a délután második fele az egyéni tanulásé. A tantárgyak szorosan kapcsolódnak a noviciátus lényegéhez. Nagy hangsúly van a szerzetesi és ferences életünk identitásának megalapozásán. Tananyagunk a szerzetesség és a Ferences Rend történelme. A ferences karizma megismerése és a közösségbe való beilleszkedés alapja Szent Ferenc életének és műveinek tanulmányozása. Megérteni és elmélyíteni életünkben  a fraternitas és minoritas fogalmait, olyan program, amely a noviciátban kezdődik és életünk végéig tart. A napi elmélkedésekben ezt a két dolgot is hozzá lehet kapcsolni az evangéliumhoz. Növekedés a kicsiségben és testvériségben az Úr kegyelmei révén. A tantárgyak között szerepel: a liturgiába való bevezetés, a Rend szabályzatainak tanulmányozása, valamint a lelki életet elmélyítő aszkézis és misztika megismerése. A három evangéliumi tanács (tisztaság, szegénység, engedelmesség) megértése, a Krisztus-követés vágyának tettekké formálása sok lelki tanulást igényel. Ezekben való előrehaladásról csak a múltat nézve lehet ismeretünk. Ezért lényeges, hogy minden napot a lelki élet szempontjából is megvizsgáljon egy novícius. A szentáldozás, gyónás, lelki­ve­ze­tés, lelkiségi órák biztos támaszt adnak ahhoz, hogy kellő komolysággal kezeljük az Istennek szentelt élet ajándékát.
A nap elengedhetetlen részéhez tartozik a fizikai munka is. A tanítási időben kisebb mértékben van jelen, de nyáron előtérbe kerül. A kert olyan terület a kolostor életében, ahol mindig akad tennivaló. A változások világa, amely mindössze télen hagy nyugalmat. Nem a fizikai munka jelent nehézséget, hanem az egyszerű feladatok lelki örömben való teljesítése. Kevesen gondolnak arra, hogy ezekben a cselekedetekben is mennyi minden történik az emberrel. Szent Ignác mondatán elgondolkodva - tegyünk "mindent Isten nagyobb dicsőségére" - válik érthetővé, hogy a kisebb munkákban is, a takarításban, a mosogatásban is jelen van az Úr. Hajlamos az ember csak a különlegesben, a rendkívüliben keresni az Istent. Az Atya megnyilvánulásai nem látványosak, de öröm, remény és szabadság a gyümölcsei.
A cselekedeteink harmadik területe a kikapcsolódásé. A vacsora utáni rekreációban lehetőség van zenehallgatásra, játékra, olykor filmnézésre. Minden héten egy napot kirándulással töltünk.
E három területet végignézve látható, hogy a cselekvés formái változnak, de a bennük rejlő lényeg állandó marad. Egy Kisebb Testvér igazi célja, hogy Szent Ferenc nyomán egész napja, novíciusi egy éve, egész élete „imádsággá váljon” és eljusson az Atyához.
fr. Bernát

forrás: szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. március

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése